Tagi: ‘Gomułka’
Autor: nTIMES 2014-02-09

Józef Cyrankiewicz – brutalny, elegancki snob i premier PRL-u

Wojenne losy Józefa Cyrankiewicza wcale nie zapowiadały kariery peerelowskiego dygnitarza. A już na pewno – nie wieloletniego premiera PRL, zwanego “Żelaznym Józefem”. Miał za sobą »

Autor: nTIMES 2013-10-04

PRL: gorący rok 1956 – „Odwilż”, Poznań i powrót Gomułki

1. XX ZJAZD KPZR I JEGO NASTĘPSTWA W ZSRR po śmierci Stalina przez 3 lata toczyły się wewnętrzne spory na temat stosunku do zmarłego przywódcy i perspektyw dalszego rozwoju. »

Autor: nTIMES 2013-10-04

PRL: gorący rok 1956 – „Odwilż”, Poznań i powrót Gomułki (cz. II)

Długotrwałość obrad VII plenum KC i brak obiektywnej informacji o przebiegu dyskusji umacniały stan niepewności i napięcia. Dopiero teraz potwierdziły się pogłoski o podziale KC na zwalczające »