Tagi: ‘PRL’
Autor: nTIMES 2016-10-09

Lenin – Kapitalista mimo woli. Jak wdrażał NEP do Komunizmu

Po zwycięstwie rewolucji październikowej w Rosji wszystko przebiegło błyskawicznie. Władzę przejmuje „lud”. Natychmiast (7 listopada 1917 roku) powstaje nowe państwo – socjalistyczna »

Autor: nTIMES 2014-11-26

Hermaszewski, polski kosmonauta: to był lot bez komputerów!

Nie każdy o tym wie, że Polska jest czwartym państwem na świecie, którego obywatel został wysłany w kosmos (a miała być nawet trzecim, po ZSRR i USA!) oraz o tym, że na pokładzie »

Autor: nTIMES 2014-02-09

Józef Cyrankiewicz – brutalny, elegancki snob i premier PRL-u

Wojenne losy Józefa Cyrankiewicza wcale nie zapowiadały kariery peerelowskiego dygnitarza. A już na pewno – nie wieloletniego premiera PRL, zwanego “Żelaznym Józefem”. Miał za sobą »

Autor: nTIMES 2013-10-04

PRL: gorący rok 1956 – „Odwilż”, Poznań i powrót Gomułki

1. XX ZJAZD KPZR I JEGO NASTĘPSTWA W ZSRR po śmierci Stalina przez 3 lata toczyły się wewnętrzne spory na temat stosunku do zmarłego przywódcy i perspektyw dalszego rozwoju. »

Autor: nTIMES 2013-10-04

PRL: gorący rok 1956 – „Odwilż”, Poznań i powrót Gomułki (cz. II)

Długotrwałość obrad VII plenum KC i brak obiektywnej informacji o przebiegu dyskusji umacniały stan niepewności i napięcia. Dopiero teraz potwierdziły się pogłoski o podziale KC na zwalczające »

Autor: nTIMES 2013-07-20

Ideologie Polityczne – nowa stara wojna Światów?

Dziś, gdy jesteśmy świadkami i mimowolnymi uczestnikami olbrzymich zawirowań społecznych i ekonomicznych na światowej scenie, niezwykle przydatne może okazać się zrozumienie zjawisk nieodłącznych »

Autor: nTIMES 2013-07-09

Edward Gierek: a jednak Polak potrafi!

Edward Gierek to człowiek, który w latach 70. wywarł dominujący wpływ na powojenne dzieje naszego kraju. Przez 10 lat (1970-80) był faktycznym przywódcą Polski (PRL). Przedstawiamy historyczny, »

Autor: nTIMES 2013-01-04
Komentarz: 1

Teresa Torańska: wywiad z Wojciechem Jaruzelskim

Teresa Torańska, autorka m.in. znanej i wartościowej historycznie książki „Oni” przeprowadziła wywiad z Wojciechem Jaruzelskim, I Sekretarzem KC PZPR w okresie Stanu Wojennego (od 1981 i później »

Autor: nTIMES 2013-01-04

Teresa Torańska: wywiad z Wojciechem Jaruzelskim (część II)

Teresa Torańska, autorka m.in. znanej i wartościowej historycznie książki „Oni” przeprowadziła wywiad z Wojciechem Jaruzelskim, I Sekretarzem KC PZPR w okresie Stanu Wojennego (od 1981 i później »

Autor: nTIMES 2012-09-12

Lech Wałęsa: czekamy na Nowy Kapitalizm

Prezentujemy jeden z naszych wywiadów z Lechem Wałęsą, który przeprowadziliśmy 7 kwietnia 2004 roku, czyli tuż przed przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej. Na tle dzisiejszej »